Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Διάσωση μέσω πτώχευσης

Από Το Ποντίκι, 04.03.2010

Του Δημήτρη Καζάκη
οικονομολόγου - αναλυτή

Η Ελλάδα πρέπει να οδηγηθεί σε πτώχευση χωρίς να θιγούν οι αγορές.
Αυτό αποφάσισαν οι επίσημοι κύκλοι της ευρωζώνης σε άμεση συνεννόηση με τους μεγαλύτερους διεθνώς θεσμικούς επενδυτές και τις ευρωπαϊκές τράπεζες που κατέχουν τον κύριο όγκο ομολόγων του ελληνικού δημόσιου χρέους.

'Ολο το κείμενο εδώ