Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Πρωτοβουλία ΔΣΑ για το μνημόνιο

Διακήρυξη
Ν’ απαλειφθούν από το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση όλοι εκείνοι οι όροι που θίγουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα