Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

«Αμετάκλητα και άνευ όρων»

Με το άρθρο 14 παρ. 5 της σύμβασης η Ελλάδα παραιτείται ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ και ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ από τις ασυλίες προστασίας της εθνικής κυριαρχίας.


'Ολο το κείμενο εδώ